Về Hội An

Hội An là một bảo tàng sống phản ánh một trong những cảng biển Đông Nam Á hoạt động nhất thế kỷ 15-19. Trong khi cảng chính thức được thành lập vào năm 1595, các dấu hiệu về sự cư trú của con người có thể được tìm thấy có niên đại 2.200 năm. Quy hoạch đường phố ban đầu và kiến trúc tuyệt đẹp của thị trấn vẫn được duy trì bất chấp quá trình đô thị hóa, với hơn 800 tòa nhà cổ kính được bảo tồn để bạn chiêm ngưỡng.
 
Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng truy cập hoiannow.com
 
 
10 điều nên làm khi đến Hội An - Việt Nam

Contact

Address

Maison Vy Hotel,
544 Cửa Đại, Cẩm Châu,
Hội An, Quảng Nam 560000,
Việt Nam

Phone

+84 23538 62231

Email

hotel.cs@maisonvy.com

Location

Call Us

+84 23538 62231

Select language

An image labelled Google Translate Logo
Cookie Settings
Cookies are used to ensure you get the best experience on our website. This includes showing information in your local language where available, and e-commerce analytics.
Necessary Cookies

Necessary cookies are essential for the website to work. Disabling these cookies means that you will not be able to use this website.

Preference Cookies

Preference cookies are used to keep track of your preferences, e.g. the language you have chosen for the website. Disabling these cookies means that your preferences won't be remembered on your next visit.

Analytical Cookies

We use analytical cookies to help us understand the process that users go through from visiting our website to booking with us. This helps us make informed business decisions and offer the best possible prices.

Cookies are used to ensure you get the best experience on our website. This includes showing information in your local language where available, and e-commerce analytics.
Cookie Policy